КИЧАК, В.; КИЧАК, В.; АБУХАМУД, Н. М. М. СИНТЕЗ ШИФРАТОРА ДВІЙКОВОГО КОДУ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 3, 11.