БАЛАЧУК, В.; МОКІН, В.; ЯЩОЛТ, А. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ З ГЕОМЕТРИЧНОЮ МЕРЕЖЕЮ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 1, 11.