КАЦАДЗЕ, Т. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 1, 3 jun. 2016.