ДЕНИСЕНКО, О.; МЄЩАНІНОВ, С. ПРОГРАМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИНТЕЗУ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 2, 29 jun. 2018.