ШТОВБА, С.; ШТОВБА, О.; ЯХИМОВИЧ, О.; ПЕТРИЧКО, М. ВПЛИВ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕЧЕННЯХ НА ЯКІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОКСИЧНИХ КОМЕНТАРІВ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 4, 26 nov. 2019.