МОКІН, В.; БУРБЕЛО, С.; БЕВЗ, С.; ВОЙТКО, В.; КУЗЬМІНА, Н. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ РАД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, n. 3, 11.