Прохоренко, Дмитро. 1. СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/111.