Богач, Ілона, Максим Машницький, і Анатолій Хомчук. 1. МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ РІЗНИЦЕВОГО МЕТОДУ БЕССЕЛЯ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/122.