Гришко, Віктор, і Сергій Жульжик. 1. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЯМИ НАДІЙНОСТІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/126.