Кичак, Василь, Володимир Кичак, і Нассір Мансур Махмуд Абухамуд. 1. СИНТЕЗ ШИФРАТОРА ДВІЙКОВОГО КОДУ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/153.