Бачіу, Марія, і Іоан Русу. 1. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ПЛАЗМОВОГО АЗОТУВАННЯ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СТАЛЕЙ 40CR10 І OLC 55. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 4 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/182.