Городецька, Оксана, і Олександр Степальченко. 1. ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КАПІЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ ЛЕЖАЧОЇ КРАПЛІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/183.