Білинський, Йосип, і Сергій Юкиш. 1. АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРИВИМІРНОГО РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ СПИНИ ЛЮДИНИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/194.