Осадчук, Володимир Степанович, Олександр Володимирович Осадчук, Володимир Петрович Деундяк, і Марина Володимирівна Деундяк. 2011. «ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИКО-ЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ПАРИ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ ТА АКТИВНОЇ ІНДУКТИВНОСТІ». Наукові праці Вінницького національного технічного університету, вип. 3 (Листопад). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/225.