Чепурний, Марко, Ольга Куцак, і Ілона Димніч. 1. УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ В ГПУ ГАЗІВ НА ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/256.