Ковалюк, Олег, і Дмитро Ковалюк. 1. ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 4 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/300.