Кожем’яко, Володимир, Олексій Іванов, і Іван Іванов. 1. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 4 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/344.