Пурдик, Віктор, і Олександр Брицький. 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ РЕГУЛЯТОРА ВИТРАТИ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 4 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/346.