Козлов, Леонід, Вадим Ковальчук, Олег Піонткевич, і Микола Коріненко. 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРОАПАРАТАМИ НА ОСНОВІ ПРОПОРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/416.