CаблійЛариса, Сергій Кононцев, Микола Коренчук, і Діна Колтишева. 2018. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ВИЩИМИ ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2 (Червень). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/546.