Шиян, Анатолій. 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/63.