Мокін, Віталій, Сергій Бурбело, Світлана Бевз, Вікторія Войтко, і Наталя Кузьміна. 1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ РАД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/75.