Кичак, Василь, Олена Семенова, Ольга Войцеховська, і Віталій Макогон. 1. ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3 (1). https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80.