Осадчук, В. С., Осадчук, О. В., Деундяк, В. П. і Деундяк, М. В. (2011) «ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИКО-ЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ПАРИ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ ТА АКТИВНОЇ ІНДУКТИВНОСТІ», Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). доступний у: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/225 (дата звернення: 9Грудень2021).