Кацадзе, Т. (2016) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Available at: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/461 (Accessed: 26Січень2020).