Білинський, Й. Й., Книш, Б. П. і Кулик, Я. А. (2017) «Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD», Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). доступний у: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/503 (дата звернення: 18Жовтень2021).