Денисенко, О. і Мєщанінов, С. (2018) ПРОГРАМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИНТЕЗУ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). doi: 10.31649/2307-5376-2018-2-1-6.