CаблійЛ., Кононцев, С., Коренчук, М. і Колтишева, Д. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ВИЩИМИ ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ, Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). doi: 10.31649/2307-5376-2018-2-20-24.