Ткаченко, С. Й., Резидент, Н. В. і Денесяк, Д. І. (2018) «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШІ», Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). доступний у: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/562 (дата звернення: 22Вересень2021).