Штовба, С., Штовба, О., Яхимович, О. і Петричко, М. (2019) ВПЛИВ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕЧЕННЯХ НА ЯКІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОКСИЧНИХ КОМЕНТАРІВ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ, Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (4). doi: 10.31649/2307-5376-2019-4-35-42.