Кичак, В., Семенова, О., Войцеховська, О. і Макогон, В. (1) ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ, Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). Available at: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80 (Accessed: 19Січень2020).