[1]
Р. Квєтний і О. Софина, ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІНВЕРСНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕКСТУРОВАНОМУ ФОНІ, НПВНТУ, № 1, 1.