[1]
В. Гришко і С. Жульжик, ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЯМИ НАДІЙНОСТІ, НПВНТУ, № 2, 1.