[1]
М. Бурбело, А. Гадай, і Ю. Ільчук, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ ЗА УМОВ НЕСИНУСОЇДНОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ, НПВНТУ, № 1, 1.