[1]
А. Камінський і В. Камінський, МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ, НПВНТУ, № 2, 1.