[1]
О. В. Осадчук, А. О. Семенов, і К. О. Коваль, «БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.