[1]
Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, і І. В. Микулка, «ДЕТЕКТОР ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ РОЗФОКУСОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2012.