[1]
В. Кожем’яко, О. Іванов, і І. Іванов, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ, НПВНТУ, № 4, 1.