[1]
В. Пурдик і О. Брицький, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ РЕГУЛЯТОРА ВИТРАТИ З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ, НПВНТУ, № 4, 1.