[1]
Л. Г. Козлов, В. А. Ковальчук, О. В. Піонткевич, і М. П. Коріненко, «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРОАПАРАТАМИ НА ОСНОВІ ПРОПОРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2014.