[1]
П. Черняк, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ СМУГ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ, НПВНТУ, № 4, 1.