[1]
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, і Н. А. Яремішена, «МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ ГАЗУ НА ОСНОВІ ДВОХ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ З АКТИВНИМ ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2015.