[1]
С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, і Д. І. Денесяк, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШІ», НаукПраці ВНТУ, вип. 1, Бер 2018.