[1]
М. Т. Фісун, І. О. Кандиба, Г. В. Горбань, і М. В. Фаленкова, «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ DSL», НаукПраці ВНТУ, вип. 1, Трав 2021.