[1]
О. В. Березюк, М. С. Лемешев, і І. Н. Дудар, «РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ СВИНЦЮ В ҐРУНТАХ НА ВІДСТАНІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Груд 2022.