Гришко, В., і С. Жульжик. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЯМИ НАДІЙНОСТІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/126.