Кичак, В., В. Кичак, і Н. М. М. Абухамуд. СИНТЕЗ ШИФРАТОРА ДВІЙКОВОГО КОДУ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/153.