Бурбело, М., А. Гадай, і Ю. Ільчук. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ ЗА УМОВ НЕСИНУСОЇДНОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/241.