Касимов, В. ПРО КВАЗІПЕРІОДИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І КАТЕГОРІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/315.