Черняк, П. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ СМУГ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 4, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/418.